ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png

ejemplo: (http://....reseller.com ó http://....full.com)

"REVISAR" -> ESTE TICKET PUEDE LLEGAR A SU CARPETA DE SPAM O CORREO NO DESEADO. "marcar nuestro correo como seguro ventas@computoytecnologia.com"

مقابله با روبات اسپم

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید را وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های خودکار میباشد.

لغو